80
 
 

Kampanja e pergjithshme me partneret e Raiffeisen Leasing per apartamente te ndryshme ne Prishtine - Dhjetor 2012

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com