135
 
 

Effective from 01.06.2020 and until further update occurs

 

TARIFA PER INDIVIDË

Norma vjetore e interesit

Tipi i asetit:

Shtrirja e ratës së interesit

Shpenzimet administrative në %

Vetura të reja & Automjete të lehta komerciale - standarde

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Vetura të reja - luksoze

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Vetura të përdorura & Automjete te përdorura të lehta komerciale - standarde

7.5% - 8.5%

Deri në 1.00%

Vetura të përdorura - luksoze

7.5% - 8.5%

Deri në 1.00%

Motoçikleta

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Patundshmëri (banesa të ndërtimit të ri dhe të vjetër) për Individë jetojnë dhe punojnë Republikën e Kosovës(RKS).

7.0% - 8.0% + Euribor

Deri në 1.00%

Patundshmëri (banesa te ndërtimit të ri dhe të vjetër) për

Diaporën, Pronarë të bizneseve në RKS dhe stafi internacional që punon ne RKS.

7.7% - 8.7% + Euribor

Deri në 1.00%

 

TARIFA PËR BISNEZE TË VOGLA DHE TË MESME

Norma vjetore e interesit

Tipi i asetit:

Shtrirja e ratës së interesit

Shpenzimet administrative në %

Vetura të reja & Automjete të lehta komerciale - standarde

6.5% -7.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Vetura të reja - luksoze

6.5% -7.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Vetura të përdorura & Automjete te përdorura të lehta komerciale - standarde

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Vetura të përdorura - luksoze

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Motoçikleta

6.5% -7.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Kamionë të lehtë

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Kamionë & Rimorkio (të reja dhe të perdorura)

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Autobusë (të reja dhe të perdorura)

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pirunjerë (të reja dhe te përdorura)

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Automjete per ndërtim (të reja dhe te përdorura)

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Automjete Agro (të reja dhe te përdorura)

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Automjete speciale & të tjera (të reja dhe te përdorura)

7.0% - 8.0% ((Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje për printim

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje medicinale

7.0% - 8.0%(Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Makineri për procesim të materialeve-CNC

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje IT & Telekom

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje ndërtimi

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje të lehta

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje të rënda

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje tjera

7.0% - 8.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Lokale afariste (lizing komercial për patundshmëri)

7.0% - 8.0% + Euribor

Deri në 1.00%

 

TARIFA PËR MIKRO BIZNESE

Norma vjetore e interesit

Tipi i asetit:

Shtrirja e ratës së interesit

Shpenzimet administrative në %

Vetura të reja & Automjete të lehta komerciale - standarde

7.0% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Vetura të reja - luksoze

7.0% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Vetura përdorura & Automjete te përdorura lehta komerciale - standarde

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Vetura të përdorura - luksoze

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Motoçikleta

7.0% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Kamionë të lehtë

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Kamionë & Rimorkio (të reja dhe të perdorura)

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Autobusë (të reja dhe të perdorura)

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pirunjerë (të reja dhe te përdorura)

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Automjete per ndërtim (të reja dhe te përdorura)

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Automjete Agro (të reja dhe te përdorura)

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Automjete speciale & të tjera (të reja dhe te përdorura)

7.5% - 9.5% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje për printim

7.5% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje medicinale

7.5% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Makineri për procesim të materialeve-CNC

7.5% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje IT & Telekom

7.5% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje ndërtimi

7.5% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje të lehta

7.5% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje të rënda

7.5% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Pajisje tjera

7.5% - 9.0% (Nëse FKGK perdoret +1.2% më e lartë)

Deri në 1.00%

Lokale afariste (lizing komercial për patundshmëri)

7.5% - 8.5% + Euribor

Deri në 1.00%

 

 

TARIFA PËR BIZNESE KORPORATA

Norma vjetore e interesit

Tipi i asetit:

Shtrirja e ratës së interesit

Shpenzimet administrative në %

Vetura të reja & Automjete të lehta komerciale - standarde

6.0% - 7.0%

Deri në 1.00%

Vetura të reja - luksoze

6.0% - 7.0%

Deri në 1.00%

Vetura përdorura & Automjete te përdorura lehta komerciale - standarde

7.5% - 8.5%

Deri në 1.00%

Vetura të përdorura - luksoze

7.5% - 8.5%

Deri në 1.00%

Motoçikleta

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Kamionë të lehtë

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Kamionë & Rimorkio (të reja dhe të perdorura)

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Autobusë (të reja dhe të perdorura)

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Pirunjerë (të reja dhe te përdorura)

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Automjete per ndërtim (të reja dhe te përdorura)

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Automjete Agro (të reja dhe te përdorura)

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Automjete speciale & të tjera (të reja dhe te përdorura)

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Pajisje për printim

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Pajisje medicinale

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Makineri për procesim të materialeve-CNC

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Pajisje IT & Telekom

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Pajisje ndërtimi

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Pajisje të lehta

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Pajisje të rënda

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

Pajisje tjera

7.0% - 8.0%

Deri në 1.00%

 

 

Shënim:

(1) Norma efektive e interesit (NEI) do llogaritet bazë rregullores BQK-s për gjitha segmentet e klientëve

Kamatëvonesa në çdo gjashtë (6) muaj, fillimisht me datën 1 shkurt, Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do të publikon në www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt.        Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar   së fundi.

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com