151
 
 

Të nderuar klient.

Ju njoftojmë se Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend ka publikuar  Rregulloren Për Kamatëvonesën E Instrumenteve Kreditore -  e cila ka hy në fuqi nga data 15.09.2019 te cilen mund ta gjeni në linkun www.bqk-kos.org, e cila vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 Shkurt deri më 9 Gusht; kurse më datë 1 Gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën Janar-Qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 Gusht deri më 9 Shkurt.

Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi/Lizingdhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi.

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com