158
 
 Të nderuar klientë,


Pas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës si masë parandaluese ndaj virusit Covid-19, të gjitha pikat e Raiffeisen Leasing Kosovë do të jenë me funksionim të limituar deri në njoftimin e radhës.

Gjatë kësaj kohe, luteni që të gjitha kërkesat që keni të drejtoni në emailin: info.leasing@raiffiesen-kosovo.com si dhe numrat e telefonit zyrtarë ‪


Prishtinë : 038-222-222-341 ose 340

Prizren : 038-222-222-424

Ferizaj  : 038-222-222-434

Gjilan: 038-222-222-423

Pejë: 038-222-222-429


Raiffeisen Leasing Kosovë do të jetë në kontakt të vazhduar me ju nëpermjet komunikimeve alternative të lartëcekura.

Ju lutemi kujdesuni për shëndetin tuaj, duke ndjekur udhëzimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës.


Me respekt dhe në vazhdimësi të mbrojtjes së shëndetit publik,

Raiffeisen Leasing Kosovë

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com