Për ne

Raiffeisen Leasing Kosovo LLC u themelua me 05 Maj  te vitit 2008 me seli ne Prishtine, por aktivitetin filloi ta zhvilloje ne vitin 2009. Veprimtaria kryesore e kompanise eshte ofrimi I Lizingut financiar per asete te luajtshme dhe te paluajtshme te qendrueshem. Raifeisen Leasing Kosovo LLC eshte anetare e njerit nga grupet aktive financiare me te njohura ne tregun e Europes se Mesme dhe Lindore. Veprimtaria e operimit te lizingut financiar eshte e rregulluar me Ligjin per Lizingun me nr. 03/L-103, e miratuar nga Kuvendi I Kosoves.

 

Raiffeisen Leasing Kosovo LLC, eshte kompania e pare e licencuar per zhvillimin e aktivitetit te ofrimit te Lizingut Financiar ne Kosove.

 

Pergjate ketyre viteve te operimit, Raiffeisen Leasing LLC ka ndertuar pozite te larte ne tregun e Kosoves, duke e bere qe te jete kompani lidere ne ofrimin e produkteve te Lizingut per klientet ne te gjithe territorin e Kosoves.

 

Dega kryesore dhe e vetme e shitjes gjendet ne Prishtine, ndersa mbulon kerkesat e klienteve ne te gjithe territorin e Kosoves.

 

Raiffeisen Leasing Kosovo LLC ploteson nevojat e klienteve individual, si dhe te te gjitha segmenteve te biznesit ne Kosove, si:

  • Mikro Biznese,
  • Biznese te Vogla dhe te Mesme,
  • Korporata, si dhe
  • Persona Privat

 

Themeluesit

Raiffeisen Bank Kosovo JSC, Prishtine - merr pjese me 70% te aksioneve.

Raiffeisen Leasing International Gmbh, Vjene - merr pjese me 30% te aksioneve

 

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com