Misioni dhe Vlerat

Per t’u kujdesur per misionin dhe vlerat, Raiffeisen Leasing Kosovo LLC ndjek parimet e percaktuara ne Kodin e Miresjelljes se grupit RZB (Raiffeisen Zentralbank - Vjene).

 

Misioni

  • Ne perpiqemi qe te zhvillojme marredhenje afatgjate me klientet tone
  • Te ofrojme Lizing financiar me sherbime te standardit te larte, dhe te kenaqshme per klientet.
  • Te jete punedhensi me I mire duke u kujdesur per zhvillimin profesional te metutjeshem ndaj punonjesve te vet.

Vlerat e Korporates

  • Orientimi ne nevoja te klienteve tone.
  • Orientimi ne ofrimin e sherbimeve te standardit te larte
  • Rritja e vleres per aksioneret
  • Udheheqja sipas standardeve etike.

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com