Kushtet e pergjithshme

  • Lizing vetem per Banesat e ndertimit te vjeter dhe te reja* (* Ndertimtarë te autorizuar nga Real Estate Leasing Kosova)
  • Te ardhurat ( Paga mujore, Qiraja dhe Pensionet nga jashte) minimale 250 Euro qe mirren permese bankes.
  • Mosha e klientit min 18 - max 65 vjeçar/e para se te maturojë  Lizingu
  • Produkti i ofrohet personave individualë: kosovarëve, emigrantëve dhe Stafit ndërkombëtar që punon ne Kosove, si dhe per Pronaret e bizneseve të vogla, Ndërmarrjeve të mesme dhe Korporatave.
  • Shuma e lizingut  është prej 15,000 euro deri 350,000 euro
  • Interesi vjetor: persona individualë (PI) në Kosovë -8.7%, PI - emigrantë , staf ndërkombëtar dhe Pronaret e Bisneseve - 11%
  • Afati i kthimit: PI- Kosovarë deri ne 240 muaj,  PI-emigrantë dhe Stafi ndërkombëtar deri ne 120 muaj
  • Pjesëmarrja: PI-Kosovar min 25%, PI-emigrantë, Stafi ndërkombëtar dhe Bizneset min 35%.
  • PI- emigrantë dhe Stafi ndërkombëtar6 muaj keste ne konto margjinale (margin account)
  • PI-emigrantë dhe Stafi ndërkombëtar duhet ta kene nje bashkëhuamarrës (Co-leaser) qe jeton ne Kosove.

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com