Kushtet e pergjithshme

Kushtet e pergjithshme per individet:

  • Financimi deri ne 80% te çmimit te automjetit
  • Nuk ka limit ne shumen e financimit te automjeteve
  • Kohezgjatja e financimit 12-60 muaj
  • Pergatitja e dokumenteve dhe aprovimi 24-48 ore

 

Kushtet e pergjitshme per bizneset:

  • Pjesemarrja 20%-30% varesisht prej asetit
  • Shume e financimit : Min - 4000 EUR , Max - e pa kufizuar
  • Kohezgjatja e financimit 12-72 muaj varesisht prej asetit

 

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com