Prishtinë Rr UÇK-së 60
Tel.381 38 240 241
Fax.381 38 240 241
sofolimaj@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com