Prishtinë Fehmi Agani 35
Tel.381 38 229 893  
Fax.381 38 229 435
www.kosovaere.com

 

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com