Sheshi Nëna Terezë, 33
Tel.381 38 228 808
Fax.38138 228 988
ramis.ahmetaj@dukagjinilife.com
www.dukagjinilife.com

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com