Prishtinë
Sylejman Vokshi 4
Tel.  +381 38 244 080
Mob. +386 43 300 700
Fax.  +381 38 244 081
fatmir.gashi@dardaniainsurance.com
www.dardaniainsurance.com

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com