Prishtinë Sulejman Vokshi 12
Tel.381 38 245 115
Fax.381 38 245 115
gfkosova@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com