Kompanitë e Sigurimeve

 • KS “ILLYRIA LIFE” PRISHTINË

 • CIU

 • FONDI I GARNACIONIT GFK

 • SHOQATA E SIGURIMEVE IAK

 • KS “GRAWE ELSIG” PRISHTINË

 • KS “ SIGKOS” PRISHTINË

 • KS “CROATIA SIGURIMI” PRISHTINË

 • KS "SIGMA"

 • KS „SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA“ SH.A.

 • “INSIG” - TIRANË

 • KS “SIGURIA”

 • KS “KOSOVA E RE”

 • KS "ILLYRIA"

 • KS “DARDANIA”

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com