Adresa: Mati I, Rr. "Muharrem Fejza", p.n. Prishtinë

tel: +381  (0) 38 51 23 35
+377 (0) 44 90 88 00
+386 (0) 49 55 65 55
+377 (0)  44 31 25 99
+377 (0) 44 70 07 74
+377 (0) 44 50 83 38

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com