Prishtine
Lagjia e Spitalit
038 511 002/038 511 001
royal.pr@hotmail.com
www.royal-ks.com

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com