Prishtinë
Veternik
038 555 467, 044 457 777
info@excd-ks.com
www.exdc-ks.com

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com