Kompanitë e Ndërtimit

 • Model Slovenia

 • Dukagjini Sh.P.K

 • Lesna

 • Premtimi SHPK

 • Lirimi & ACL

 • Simzir

 • Mark-Ing

 • BP Home

 • VG Construction

 • EXDC-3

 • Royal

 • Famis Co

 • Model Slovenia

 • Elkos

 • Dukagjini Invest - WTC

 • Konak

 • Stella Consulting

 • Skandinavien Construction

 • Agro Hermes

 • BNT

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com