N. P. Prishtina
NRB: 70110173-NRF: 600328422
Adr. Magjistralja Prishtinë-Shkup Km3 Çagllavicë
Mob. 044 405 / 777 – 044 189 / 912                                                                                                   info@autosalloniprishtina.com                                                                                                       www.autosalloniprishtina.com

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com