Asetet

Llojet e lizingut financiar mund te ndahen ne kater lloje te aseteve:

  • Lizingu i automjeteve perfshin lizingun e automjeteve, transport mallrash, inventar hekurudhash, etj.
  • Lizingu i mjeteve dhe makinerive perdoret per financimin e blerjeve te pasurive te luajtshme sikurse pajisje industriale, makineri, etj.
  • Lizingu i patundshmerive perdoret vetem per financimin e blerjeve te banesave te reja dhe te vjetra.

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com