Kampanjë ndërmjet Raiffeisen Leasing Kosovë - Porsche Kosova - K.S. Illyria

Jam i/e interesuar

Një dëshirë e plotësuar!

Kushtet e kampanjës:

 

✅ Regjistrimi i pare falas
✅ Interes preferencial
✅ Kasko me çmim preferencial
✅ Autobartje 24/7 në Kosovë dhe EU 
✅ Sigurimin në aksident me çmim preferencial
 

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!