Prishtinë Fehmi Agani 35
Tel.381 38 229 893  
Fax.381 38 229 435
www.kosovaere.com

 

international

Contact

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC "UCK" Street no. 222, 10000 Pristina, Kosovo   Tel:+383 38 222 222 ext 340/341   E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com