Raiffeisen Leasing

Raiffeisen Leasing Kosovo LLC, eshte kompania e pare e licencuar per zhvillimin e aktivitetit te ofrimit te Lizingut Financiar ne Kosove. Raiffeisen Leasing Kosovo LLC ploteson nevojat e klienteve individual, si dhe te te gjitha segmenteve te biznesit ne Kosove, si: mikro biznese, biznese te vogla dhe te mesme, korporata, si dhe persona privat.

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. Gazmend Zajmi p.n10 000 Prishtinë , Kosovë Tel:+381 (38) 222 222 340 / 341  fax:+ 381 (38) 20 30 11 36 
  international